website design software
Een oude weg in Genne

Achter de Krabben

Precies op de rand van de gemeentegrens met Zwolle ligt in de uiterwaarden van de Vecht een weg in de gemeente Zwartewaterland, het is één van de oudste en enige onverharde weg in Genne in de hoek Gennerdijk en Glinthuisweg, zonder aanduiding van borden is de naam al eeuwenlang “Achter de Krabben”.

 

Tijdens de ruilverkaveling in de jaren 50 zijn alle oude zandwegen verlegd of verhard in Genne maar dit schilderachtige weggetje met houtwal is daar aan ontsnapt omdat het buitendijks lag, dit gebied bleef buiten de ruilverkaveling omdat het aan gewezen is als natuurmonument.

Dit weggetje was onderdeel van een eeuwenoude voetgangersroute, het was een verbinding van het Gennegerveer over de Vecht tussen Zwolle en Hasselt.

Het weiland dat aan Langenholte kant tegen de Vecht aan gelegen is, heeft de veldnaam de Bruggen, nooit is daar een brug geweest zoals we het ons nu voorstellen, maar het zou kunnen gaan om de oorspronkelijke betekenis van het woord bruggen. Dat was in de vroege jaartelling een aanduiding van een weg gemaakt van boomstammetjes met daarop vlekens (matten) van gevlochten wilgentenen om zich een doorgang te verschaffen over en door waadbare plaatsen in rivieren en moerassen.

Hoe belangrijk deze weg was blijkt wel uit een oude akte in het oud rechterlijk archief. “Het Veer toe Genne gebruikt door Jacob Jansen en Fennegien Henrix naar Wild van Broekhuijzen ten Doorn en Fenna van Deelen vroegere eigenaren Jonker Bernard van Ittersum toe Gerner, Jan Derksen Schuijrman en Claas Arents. Ook de gerechtigheid en inkomsten van een opgehoopte spint saet jaarlijks uit ieder erve en de huis op Staphorst, Rouveen, IJhorst en de Haemingen met alle arrieragen en de achterstallen van dien.”

Dus ieder erf  uit de genoemde buurtschappen had recht van overgang over het Veer voor een schep zaad. H.C.O. R .A.001-00606.( Gegevens met dank aan Jan Rientjes)

Ook in de Leenregisters van de Lebuinus wordt het vermeld in 1684 daarin wordt de veldnaam genoemd Achter de Krabben ;

Bij de verkoop door Jan Hoekman in 1793 is het aanleiding van de Marke eigenaren van Genne en Holten vergaderingen te beleggen in het Stadswijnhuis te Zwolle, zij willen hun rechten op het Veer weer duidelijk vast hebben gelegd voor de nieuwe koper

Het jaar 1820 werd er door de notaris Freislich een akte opgemaakt met verklaringen van getuigen dat het Veer sinds mensenheugenis een gezamenlijk bezit van de Marke van Genne en Holten was

Er is er veel te vinden in het oud rechterlijk archief in het H.C.O over het veer te Genne dit veer heeft bestaan tot ongeveer 1890.

Het weggetje achter de Krabben genoemd ligt nog onveranderd in het landschap het is een stukje oud Genne dat onze aandacht verdiend, het is als openbare weg opgenomen in de Wegenlegger van Zwartewaterland onder nr. 22024

(H.Buit-Zielman, Genne, 2006)

 

[Home] [Genne] [Freule] [Oude weg] [Sluisje] [Zondagschool 1] [Zondagschool 2] [Foto's Feest] [WO II]